Na svojoj zadnjoj sjednici Vlada je potvrdila odluku o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, i to bolničkih ustanova kojima su osnivači županije. Ministarstvo zdravstva će isplatiti namjensku pomoć županijama u iznosu od 243.821.441 kuna. 

Sredstva se moraju iskoristiti isključivo za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima.

U tu svrhu za dugove Opće bolnice Bjelovar odobren je iznos od 7.035.831,00 kuna.

Odluka je donesena u cilju rješavanja problema vezanog uz dospjele i nepodmirene obveze u sektoru zdravstva, radi zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite na cijelom području Hrvatske, osiguranja nesmetanog funkcioniranja bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač država, odnosno županije i podmirivanja njihovih dugova prema dobavljačima.