Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/2022) Grad Čazma objavio je Javni poziv za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2023. godinu. Javnim pozivom se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava odabir najkvalitetnijih programa i projekata koji su od interesa za opće dobro. Tekst javnog poziva se objavljuje na web stranici Grada Čazme, a javni poziv je otvoren za podnošenje prijava najmanje 30 dana od dana njegove objave. Javni poziv je usklađen sa svim važećim zakonskim propisima i razvojnim dokumentima Grada Čazme.   

Pod javnim potrebama u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Čazme podrazumijevaju se kulturni programi od interesa za Grad Čazmu, s prioritetom razvoja kulturnih aktivnosti na području Grada Čazme, podrška redovnoj djelatnosti udruga u kulturi, podrška fizičkim osobama u kulturi te očuvanja kulturne baštine.

Svrha Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2023. godinu (jednogodišnji programi). Javne potrebe u kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čazmu koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Čazme.

Obrasci za prijavu nalaze se internet stranici Grada Čazme.