Općina Ivanska je na svojoj internetskoj stranici objavila Javni  poziv mladim obiteljima za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Ivanska. Na taj način namjera je pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na području Općine Ivanska. Potpora se može odobriti pri kupnji stambenog objekta (kuće ili stana) ili građevinskog zemljišta u vlasništvu druge fizičke osobe ili pravne osobe osim osoba u krvnom srodstvu, ili za gradnju kuće, uz uvjete propisane  Programom.

U slučaju kupnje stambenog objekta ili građevinskog zemljišta ili gradnje kuće, uz uvjet da se stambeni objekt ili građevinsko zemljište nalazi na području Općine Ivanska, mlada obitelj može ostvariti potporu do 50% od kupoprodajne cijene/cijene građevinskih radova ili nabave građevinskog materijala, a maksimalno 15.000,00 kuna.

Potpora se može dobiti i za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor. I za ovu mjeru Potpora se može odobriti u iznosu do 50% prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje, a maksimalno u visini 10.000,00 kuna. Prijave za korištenje potpora iz ovog Javnog poziva podnose se do 31. prosinca 2022. godine odnosno do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava, a svi detalji mogu se pogledati na internet stranici Općine Ivanska.