Zbog sanacije nevremena i povećanja vodostoja angažiran je veliki broj vatrogasnih snaga.  Na području Bjelovarsko-bilogorske županije odrađeno je ukupno oko 80 vatrogasnih intervencija na području Čazme koje su se većinom odnosile na sanacije krovišta, a na području Grubišnog polja odrađene su ukupno 42 tehničke intervencije sanacije krovišta i tri uklanjanja grana i stabla. Od dislokacija koje su upućene kao ispomoć domicilnim vatrogascima ostale su još vatrogasne snage iz Zagrebačke županije.

Vatrogasci Karlovačke županije odradili su intervencije ispumpavanja vode, uklanjanja stabala  i granja, sanacije krovišta, čišćenje cesta, izvlačenje vozila i prijevoza osoba. Zabilježeno je 30 odrađenih tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 86 vatrogasca s 38 vatrogasnih vozila. Na području Ogulina zabilježen je veći broj ispumpavanja vode iz objekata. Tijekom jučerašnjeg dana došlo je do prestanka oborina i postupnog pada vodostaja rijeke Kupe te je stoga otpuštena izvanredna dislokacija vatrogasnih  snaga iz Međimurske županije sa sedam vatrogasaca i tri vatrogasna vozila.

I na području Sisačko-moslavačke županije zabilježen veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog kišnog nevremena. Radi se o intervencijama ispumpavanja vode iz objekata, podruma i bunara, a u kojima je ukupno sudjelovalo 13 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila. 

            Prema progonozi Hrvatskih voda u idućih sedam dana ne očekuju se veće količine oborina što će utjecati na opadanje vodostaja i konačnu stabilizaciju stanja na terenu.