Gospodarstvenici i obrtnici odlično su prihvatili županijske mjere za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2022. godini. Svjedoči tome podatak da su iskorištena sredstva za još jednu mjeru i to  mjeru 3. ,,Potpora za implementaciju obnovljivih izvora energije” . Javni poziv za sve ostale mjere, osim mjere 1. “Sufinanciranje nabavke novih i rabljenih strojeva i opreme” koja je zatvorena 06. rujna, mjere 2. Sufinanciranje uređenja proizvodno-poslovnih objekata i obrtničkih radionica” zatvorene 8. rujna 2022. i mjere 7. ,,Potpore novootvorenim obrtima” zatvorene 9. rujna, ostaje otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za pojedinu mjeru, a najkasnije do 15. studenoga kako je i propisano točkom 4. navedenog Javnog poziva.

JAVNI POZIV Za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2022. godinii