Vijećnici Gradskog vijeća Grada Bjelovara će u utorak (13.rujna) na sjednici odlučivati o prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara za ovu godinu.

Na Javni poziv su pristigla 33 pravovaljana poticaja. O pravovaljanim poticajima Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspravljao je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. godine.

Nakon razmatranja pristiglih poticaja Odbor je jednoglasno utvrdio ukupno 13 prijedloga za dodjelu javnih priznanja, 8 prijedloga za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“ i 5 prijedloga za dodjelu Pečata Grada Bjelovara.

Trgovačko društvo Gala d.o.o.– tvrtka je utemeljena 1967. godine otkada ulaže puno napora i financijskih sredstava da bude u korak s europskom konkurencijom. Konstanta dobre poslovne politike dovela je do prepoznatljive europske kvalitete i visokih standarda biosigurnosti u proizvodnji jaja sa danas 47 zaposlenika. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete ”Grb Grada Bjelovara” trgovačkom društvu Gala d.o.o., za izuzetne uspjehe na području gospodarstva.

Marija Horvatić Kapelac (posmrtno) – za života prepoznata kao vrhunski stručnjak u pripremi i sudjelovanju učenika na međužupanijskim i državnim natjecanjima, bila je članicom Radne skupine za izradbu strukovnog kurikuluma za sjecanje kvalifikacije ekonomist, a njezini udžbenici iz računovodstva i danas se koriste u ekonomskim školama diljem Hrvatske. Za iznimna postignuća u nastavi i struci, primjeran odgojni rad s učenicima i angažiranje u izvannastavnim aktivnostima dobila je godišnju nagradu Fonda ”Boža Tvrtković” 2003. i 2015. godine, a Agencija za strukovno obrazovanje dodijelila joj je 2011. godine status profesora mentora. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete ”Grb Grada Bjelovara” Mariji Horvatić Kapelac (posmrtno), za izuzetne uspjehe na području znanosti. 

Đurđa Adlešič – svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i promocijom danas prepoznatljivih manifestacija grada (BOKfesta, DOKUarta i Gala koncerata), kao i radom u udrugama i zadrugama doprinosi promociji grada Bjelovara u Hrvatskoj i šire. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete ”Grb Grada Bjelovara” Đurđi Adlešič iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području kulture i umjetnosti.

Sanja Sabljak, prof. – osim redovne nastave daje značajan doprinos povećanju kvalitete rada I. osnovne škole Bjelovar, sustavno radi na promicanju kulture čitanja među djecom, pokretač je niza projekata i kvizova, autorica tekstova za šest ekoloških slikovnica, lektor i predavač na školskim županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima učitelja i profesora hrvatskog jezika. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete ”Grb Grada Bjelovara” Sanji Sabljak, prof. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području odgoja i obrazovanja.

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije – značajno je doprinio u suzbijanju pandemije bolesti Covid-19, pružao je nebrojene usluge savjetovanja i konzultacija fizičkim i pravnim osobama, te pružao trajnu pomoć ustanovama od javno zdravstvenog interesa, jedinicama lokalne samouprave i Županiji, ali i svim drugim potrebitima. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete ”Grb Grada Bjelovara” Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, za izuzetne uspjehe na području zdravstva.

Sportska akademija Mali olimpijac – za cilj ima što više djece na pravilan način uvesti u svijet sporta, naučiti ih brinuti o svome tijelu i tako očuvati psihičko i fizičko zdravlje. Program Akademije osmislili su mladi stručnjaci, magistri kineziologije potaknuti nedostatkom odgovarajućeg sportskog sadržaja za djecu u dobi od 4 do 10 godina. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete ”Grb Grada Bjelovara” Sportskoj akademiji Mali olimpijac, za izuzetan doprinos na području sporta. 

Mirko Vinceković – kao dragovoljac pripadnik Specijalne jedinice policije „Omege“ sudjeluje u ratnim operacijama na zapadno-slavonskom i istočnoslavonskom ratištu i južnom bojištu, ranjen 1992. godine u Kusonjama temeljem čega mu je priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Za izuzetne pothvate u Domovinskom ratu odlikovan je brojnim priznanjima. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatna plaketa ”Grb Grada Bjelovara” Mirku Vincekoviću iz Bjelovara za izuzetan doprinos u Domovinskom ratu. 

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar ”OSIT” – kroz svoje aktivnosti usmjerena je na rad osoba s intelektualnim teškoćama, te članova njihovih obitelji sa ciljem stvaranja što povoljnijih uvjeta življenja i razvoju socijalno uključivog društva. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete ”Grb Grada Bjelovara” Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar ‘’OSIT’’ za izuzetan doprinos u radu s osobama s intelektualnim teškoćama.

Vojo Šiljak – promovira Bjelovar i bjelovarske umjetnike i osobe iz kulturnog života kroz svoj novinarski, urednički i književni rad, a posebno se ističe ostavština koju je gospodin Šiljak poklonio Gradskom muzeju Bjelovar pod nazivom ”Ostavština radijskog i televizijskog novinara i urednika Voje Šiljka”. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada Bjelovara Voji Šiljku, za značajan doprinos na području kulture i umjetnosti.

Daniela Nejašmić, prof. – uz redovan rad učiteljice engleskog jezika pokretačica je brojnih eTwinning projekata, objavljuje stručne članke, organizira i sudjeluje u obilježavanju raznih događaja, posjeta i proslava IV. osnovne škole Bjelovar. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada Bjelovara Danieli Nejašmić, prof. iz Bjelovara, za značajan doprinos na području odgoja i obrazovanja.

Članovi Moto kluba Bjelovar – kroz svoju dugu povijest natječu se, sude i organiziraju brojna nacionalna i međunarodna sportska natjecanja u moto disciplinama, idejni su začetnici tradicionalne Moto budnice u Bjelovaru, Moto alke i niza humanitarnih aktivnosti. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada Bjelovara Moto klubu Bjelovar, za značajan doprinos na području sporta. 

Ivan Korenić – sudionik Domovinskog rata kao dragovoljac na zapadnom i istočnom slavonskom ratištu i na području ZP Bjelovar, ratni invalid, umirovljen 2004. godine u činu poručnika uz brojna odlikovanja. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada Bjelovara Ivanu Koreniću iz Bjelovara, za značajan doprinos u Domovinskom ratu. 

Ivan Ivančić, dipl.oec. – kroz dužnost Predsjednika Uprave društva Komunalac i Vodnih usluga doprinosi izrazito uspješnom poslovanju oba društva korištenjem nacionalnih i EU fondova uz usku suradnju s Gradom kao vlasnikom, a sve na dobrobit naših građana. Kruna njegovog dugogodišnjeg rada rekonstrukcija je i dogradnja vodno-komunalne infrastrukture Bjelovara, ali i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čime će grad Bjelovar stati uz bok tek nekoliko gradova koji ispunjavaju sve direktive EU vezane uz zaštitu voda. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada Bjelovara Ivanu Ivančiću, dipl.oec. iz Bjelovara, za značajan doprinos u razvoju Grada Bjelovara.