Općina Ivanska će i ove školske godine sufinancirati javni prijevoz srednjoškolcima sa svog područja. Pravo na sufinanciranje imaju svi redovni učenici s prebivalištem na području općine koji su upisani u školsku godinu 2022./23., te da svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do škole sredstvima redovnog putničkoj javnog linijskog prijevoznika. Iznos sufinanciranja ovisi o cijeni karte te relaciji i kreće se od 10 – 40 % od cijene karte. Učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom sufinancirat će se mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos. Sa prijevoznikom koji će vršiti predmetni prijevoz učenika sklopit će se ugovor o sufinanciranju, kojim će se urediti međusobna prava prijevoznika i Općine Ivanska. Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova temeljem izdanih potvrda učenicima, Općini Ivanska dostavit će prijevoznik prilikom ispostavljanja fakture za sufinanciranje prijevoza, tako da sami učenici ne moraju podnositi posebne zahtjeve u Općini, već će se sve riješavati između prijevoznika i Općine Ivanska.