Općinsko vijeće Općine Štefanje raspisalo je ponovljeni poziv za  kandidature za izbor članova Savjeta mladih. Članovi savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području Općine Štefanje u dobi od navršenih petnaest  do trideset godina života.

Kandidate za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidature ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade. Prijedlog članova i njihovih zamjenika udruge mogu podnijeti u pisanom obliku Povjerenstvu za izbor i imenovanja do 09. rujna 2022.