Povodom početka nove školske godine Općina Rovišće će kao i prethodnih godina osigurati komplete bilježnica i osnovnog školskog pribora za sve učenike osnovne škole od 1. do 8. razreda s područja općine. U suradnji s učiteljima bit će pripremljeni kompleti tako da svaki učenik dobije onoliko bilježnica koliko mu je potrebno za školsku godinu, a sve s ciljem da se roditeljima smanje financijski izdatci koje iziskuje početak svake školske godine. Ovi kompleti će prvi dan škole dočekati sve učenike dočekati na školskim klupama