Kao i do sada unatrag nekoliko godina, Grad Čazma sufinancirat će kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima Srednje škole Čazma koji putuju manje od 5 kilometara od mjesta stanovanja do škole. Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz učenika u školskoj godini 2022./23., u iznosu od 75 %, imaju svi učenici s prebivalištem na području Grada Čazme, a koji putuju u Srednju školu Čazma manje od 5 kilometara odnosno iz naselja Milaševac, Grabovnica, Dereza i Bosiljevo (odnosno oni učenici koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza).

Grad Čazma sufinancira i prijevoz studenata

Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz studenata u akademskoj godini 2022./23., u iznosu od 50 %, imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području Grada Čazme, koji ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz iz nekih drugih izvora (npr. Centar za socijalnu skrb). 

U proračunu Grada Čazme u ovu je svrhu osigurano 50.000 kuna.

Izvor: Grad Čazma