Grad Čazma već nekoliko godina sufinancira studentske kredite. Pravo ostvaruju svi redovni i izvanredni studenti sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) i stručnih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Ova mjera namijenjena je studentima koji imaju prebivalište na području Grada Čazme i državljani su RH.

Grad Čazma sufinancira cjelokupnu ugovorenu i interkalarnu kamatu po kreditima odobrenim u Erste&Steiermärkische Bank d.d. za svakog studenta koji realizira kredit u banci. Kredit, svakom kandidatu pojedinačno, odobrava Erste&Steiermärkische Bank d.d.,  sukladno kriterijima i uvjetima banke. 

Grad Čazma sufinancira kamatu kredita za nenamjenske troškove školovanja (bez pravdanja troškova računima), ukoliko se isplata kredita realizira u mjesečnim tranšama. Ukoliko isplata odnosno korištenje kredita ide jednokratno, Grad Čazma sufinancira kamatu jedino uz pravdanje računom za trošak školarine te u tom slučaju banka isplaćuje odobreni iznos kredita direktno fakultetu po izdanom računu.

Ukoliko student završi studij s prosjekom 4,5 i višim te se zaposli na području grada Čazme, Grad Čazma vraća cjelokupni iznos kredita.

Javni poziv za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2022/23. otvoren je do kraja akademske godine.

Za sufinanciranje studentskih kredita u proračunu Grada Čazme osigurano je 30.000 kuna.

Izvor: Grad Čazma