Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je 23. kolovoza 2022. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području Općine Štefanje.

Iz Općine Štefanje pozivaju  oštećenike koji imaju štete na poljoprivrednoj proizvodnji, ratarskim i povrtlarskim kulturama, te trajnim nasadima od suše da prijave štetu Općinskom povjerenstvu Općine Štefanje za procjenu štete od prirodnih nepogoda na propisanom obrascu.

Dokumentacija koju je potrebno predati u Općinu Štefanje je popunjeni Obrazac PN, kopija osobne iskaznice, dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-u (list A i B),kopija kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN (ukoliko je račun različit od podataka u obrascu).

Dokumentacija se može predati najkasnije do 31 . kolovoza 2022. godine (srijeda) na:

E-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr, putem pošte na adresu: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje s naznakom „Prijava štete od prirodne nepogode” ili, osobno u Općinu Štefanje.

Potrebne obrasce možete pronaći na Internet stranici Općine Štefanje.