Foto/pixabay

Novi podaci koje je objavio Državni zavod za statistiku pokazuju nastavak negativnog trenda u prirodnom prirastu stanovništva Hrvatske. Podaci za 2021. godinu pokazuju da je stanje još lošije nego prijašnjih godina.

Prema podacima koji se odnose na stanovnike sa stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj, u 2021. godini je zabilježeno 36.508 živorođenih i 62.712 umrlih. Broj umrlih je bio veći za 5.689 u odnosu na prethodnu godinu te je zabilježen dosad najveći prirodni pad s 26.204 umrlih više u odnosu na živorođene, pri čemu je zabilježeno 663 živorođene djece više nego u 2020. godini.

Najniži vitalni indeks, 37,1 živorođenih na 100 umrlih, zabilježen je u Karlovačkoj županiji, a nakon nje slijede Ličko-senjska (38,3 živorođenih na 100 umrlih) i Šibensko-kninska županija (43,2 živorođenih na 100 umrlih).
Više od 1 000 umrlih u odnosu na broj živorođenih je zabilježeno u 13 županija, jedna od njih je i Bjelovarsko-bilogorska županija.

Naime, prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2021. godini živorođenih je 962, a mrtvorođenih 3 dok je umrlih 1.964. Ove brojke u konačnici pokazuju da je u županiji duplo više osoba umrlo nego rođeno, dok je vitalni indeks živorođenih na 100 umrlih 48,8.