Svi bivši i sadašnji studenti, kao i njihovi roditelji, znaju koliko je studentski život skup.

Kako bi studenti lakše podnijeli te financijske izdatke, Općina Berek pobrinula se da studentima sa svog područja osigura jednokratnu naknadu u visini 1.500,00 kuna.

Zainteresirani studenti moraju u općinu dostaviti do 20.rujna 2022. godine potvrdu obrazovne ustanove o upisu na akademsku godinu (2021/2022 ili 2022/2023),  kopiju osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu i presliku kartice žiro ili tekućeg računa i IBAN kako bi ostavrili pravo na jednokratnu naknadu.