Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza, a 2022. godina proglašena je i europskom godinom mladih što stvara priliku da istaknemo njihov doprinos te važnu društvenu ulogu i to u vremenima u kojim je niz vanjskih okolnosti nepovoljno utjecao direktno na mlade ostavljajući za sobom brojne negativne i zdravstvene posljedice. 

Uz sve navedeno i u svim uvjetima, doprinos mladih Hrvatskog Crvenog križa od neupitne je važnosti za njegov rast te razvoj, ali i za realizaciju, kako svakodobnih djelatnosti i usluga tako i aktivnosti uslijed odgovora na krizne situacije. Ova godina od osobitog je značaja upravo za mlade Hrvatskog Crvenog križa jer naši mladi broje ravno 100 godina, od davne 1922. koja se smatra godinom osnutka podmlatka Crvenog križa.

Rad podmlatka u tom razdoblju obuhvaćao je: stjecanje higijenskih navika, poticanje i razvijanje humanih i socijalnih osjećaja kod školske djece te socijalne i zdravstvene aktivnosti. Za učenice viših razreda srednjih i stručnih škola održavali su se tečajevi za buduće majke. U srednjim školama također su se održavali tečajevi za njegu bolesnika i tečajevi prve pomoći. Za učiteljice su se održavali tečajevi iz kućne i školske higijene, tečajevi za vođenje i uređenje školskih kuhinja te tečajevi za organiziranje ljetovanja i zimovanja.

Mladi su izuzetno važni za naše društvo – cijenimo ih; foto: Canva

Nadalje, školske kuhinje također su jedna od značajnih djelatnosti u tom razdoblju. U početku su one  osnivane u manje razvijenim krajevima i u krajevima pogođenima elementarnim nepogodama, a kasnije i u drugim školama. U razdoblju nakon Drugog svjetskog rata članovi podmlatka Crvenog križa sudjelovali su u već spomenutim aktivnostima te ih nastavili razvijati i širiti.

U novije vrijeme, nakon što su 1994. godine prikupljeni podaci o postojećim organizacijama mladih, početkom 1995. izrađen je okvirni program rada mladeži Hrvatskog Crvenog križa kojeg je prihvatilo Ministarstvo prosvjete i športa koje je svim osnovnim te srednjim školama preporučilo suradnju s Hrvatskim Crvenim križem. Uz pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog križa, Crvenog polumjeseca i njemačkog Crvenog križa tijekom 1994. godine osposobljeni su prvi voditelji seminara za obuku mladih. Edukacije su se počele redovito provoditi u društvima Crvenog križa, a ubrzo su s djelovanjem započeli i klubovi mladih.

Mladi su uključeni u gotovo sve aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa te predstavljaju okosnicu volontera. Aktivnosti za mlade i s mladima provode se pri društvima Crvenog križa, ali i u osnovnim, odnosno srednjim školama, vrtićima te fakultetima, pri raznim udrugama i institucijama. Dakle, mladići i djevojke, izuzetno ste društveno važni – sretan vam vaš dan. 

Mladići i djevojke – uživajte u svom danu; foto: Canva