Foto: OŠ Štefanje

U Općini Štefanje u tijeku je podnošenje zahtjeva za jednokratnu pomoć za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2022./2023., jednokratnu potporu za srednjoškolce s područja Općine koji su završili školsku godinu 2021./2022. i redovne studente za akademsku godinu 2021./2022.

Zahtjevi za jednokratnu pomoć osnovnoškolskog djeteta i zahtjevi za jednokratnu potporu za srednjoškolce podnose se najkasnije do 01. rujna ove godine, a zahtjevi za redovne studente podnose se najkasnije do 15. listopada.

Potrebna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici Općine Štefanje ili u Općini Štefanje svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.