Ovog vikenda posebno svečano bit će u Bojani gdje će se proslaviti 70. godišnjica DVD-a Bojana i 20. godišnjica Galerije Matešin.

Svečana sjednice DVD-a Bojana održat će se u subotu u 16 sati u Amfiteatru Garerije Matešin nakon čega će dječja ekipa DVD-a održati pokaznu vježbu. 

U 18 sati u Amfiteatru održat će se svečani program i koncert povodom 20. godina Galerije Matešin u sklopu kojeg će nastupiti sopranistica Tea Zec uz pratnju Tatjane Vorel na klaviru.

U nedjelju 31. srpnja program se nastavlja u 11:30 Svetom misom kod Kapele sv. Franje Ksaverskog, a od 16:00 – 19:00 održat će se 9. Dječji dan u Galeriji Matešin.