Grad Čazma zadnjih godina ulaže sredstva i provodi projekte koji su promijenili vizure Čazme, no postavlja se pitanje zašto su nekad elitni poslovni prostori u samom centru Čazme zapušteni i nagrđuju izgled centra. U prvom redu riječ je o nekretninama nekadašnje „Moslavine“ i zgradi pivnice.

– Građani s pravom upozoravaju  na stanje objekata koji se nalaze u središtu grada da su neuređeni i ružni. Ono što je gradsko vlasništvo, mi o tome možemo brinuti, ali o privatnom vlasništvu ne možemo. Možemo putem komunalnog redara ili građevinske inspekcije utjecati na stanje tih objekata što i činimo, no neki objekti u samom središtu stvarno zaslužuju da se prema njima odnosimo na drukčiji način, osobito njihovi vlasnici. Mi smo kao Grad pokušali ući u vlasništvo nekih od tih objekata, ali tu su repovi stečaja nekih ranijih firmi koje su bili korisnici tih objekata tako da je to poprilično imovinski-pravno teško. Vlasnici tih prostora, koji su i naši Čazmanci trebali bi brinuti o svojim objektima – rekao je na tu temu gradonačelnik Čazme Dinko Pirak.

Provjerili smo kod vlasnika navedenih nekretnina zašto su one već godinama u lošem stanju. Stjepan Gomerčić vlasnik je objekta nekadašnje pivnice i u razgovoru nam je rekao kako je u obnovu tog objekta uložio više od milijun kuna, no tijekom obnove građevinska inspekcija je zatvorila gradilište zbog manjeg propusta, a nakon toga se stalo s obnovom. Tijekom godina  zbog manjka financijskih sredstava obnova je stavljena na čekanje koje traje još i danas. No, kako je rekao Gomerčić u pregovorima je s potencijalnim partnerom koji bi trebao objekt staviti u funkciju, a ako se to ne dogodi u skorije vrijeme kaže da će barem napraviti fasadu jer je svjestan da objekt u ovom stanju nagrđuje središte grada. Ne odbacuje ni mogućnost da objekt proda.

Zgrada nekadašnje pivnice

Braća Tijan su pak vlasnici većine nekretnina bivše Moslavine. Domagoj Tijan nam je rekao da su prostor bivše samoposluge ponudili na više adresa potencijalnim unajmljivačima, no nitko im nije ni odgovorio, ali ne isključuju mogućnost da otvore neku svoju djelatnost u tom prostoru.

Zgrada bivše samoposluge

Puno nejasnija situacija je s bivšom zgradom željezare koja i je u najlošijem stanju i nalazi se u strogom centru Čazme jer navodno postoje sudske zabilježbe, te još nisu riješeni svi imovinsko-pravni odnosi. Koliko će se još čekati da nekad elitni poslovni prostori zažive i poprime neku funkciju teško je reći, ali za grad koji svoju budućnost vidi u turizmu objekti u ovakvom stanju sigurno ne daju vjetar u leđa.