U Kulturnom centru u Dubravi održan je sastanak na temu Regionalnog centra za stočarstvo Dubrava.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Zagrebačke županije, Općine Dubrava, projektanti, Savez udruga uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba te djelatnici Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka i Središnjeg saveza uzgajivača konja hrvatski posavac.

Zagrebačka županija je u suradnji s Savezom udruga uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba i Općinom Dubrava pokrenula projekt Regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava koji će pružati sustavnu, stručnu i logističku podršku uzgojnim udrugama i uzgajivačima stoke okupljenih u 15 uzgojnih udruženja s oko 50.000 uzgajivača na području Zapadne Hrvatske koje obuhvaća Grad Zagreb i 8 županija (Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska).