Završnom konferencijom održanom u restoranu Bjelovar i formalno je okončan projekt „Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije“. Riječ je o projektu sufinanciranom sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti 1.011.785,86 kuna, a kojim je liječnici Doma zdravlja Antoniji Kožul omogućena specijalizacija iz obiteljske medicine.

Projekt je za Dom zdravlja bio potpuno besplatan, jer je uz 85 posto europskog novca preostalih 15 posto osigurala država, točnije Ministarstvo zdravstva. Na taj način mogle su se financirati ukupno dvije specijalizacije, no Dom zdravlja, kako ističe ravnatelj Josip Rajković, prijavio je samo jednu, jer osim liječnice Kožul više nije bilo zainteresiranih. Novi ciklus financiranja liječničkih specijalizacija iz istog izvora kreće naredne 2023. godine, pa je za nadati se da će među mladim liječnicima tada biti više interesa. Tim više jer u Dom zdravlja danas od ukupno 40 liječnika, njih čak 11 su umirovljenici koji rade samo na pola radnog vremena jer im zakon više od toga ne dopušta.

Izvor: bbz.hr