Savjet mladih savjetodavno je tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u našoj županiji. U skolpu svoga djelokruga bavi se pitanjima važnima za život mladih, ali raspravlja i o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine od interesa za mlade.

Na današnjoj konstituirajućoj sjednici novog saziva za predsjednika je izabran Ivor Košutić (HDZ), a za njegovu zamjenicu Emanuela Đurđević (DHSS). Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije ukupno ima 11 članova i 11 zamjenika članova kojima mandat traje 3 godine.

Sjednici je nazočio župan Marko Marušić koji je čestitao novoizabranim članovima i zahvalio im na njihovom interesu za rad u savjetu. Siguran u dobru suradnju dodao je kako mladi u njemu imaju prijatelja, a svi njihovi prijedlozi i kritike su dobrodošli.