Udruga Ploščićko mašinanje u suradnji s DVD-om Tomaš u Tomašu je upriličila prikaz žetve na starinski način. Oko 50 članova ove udruge okupilo se na polju Stjepana Antolovića gdje su najprije kosama pokosili zrelo žito, složili ga u snopove, a potom ga kolima s konjskom zapregom odvezli u Staru Plošćicu. Cilj ove manifestacije je mlađim naraštajima prenijeti tradiciju baka i djedova.

U Tomašu je na ovoj manifestaciji bio i zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara Igor Brajdić koji je čestitao DVD-u i Mjesnom odboru Tomaš na suradnji s Udrugom Ploščićko mašinanje.

– Ono što je meni kao zamjeniku gradonačelnika izuzetno bitno je da se očuvaju stari hrvatski običaji jer upravo s njima naši ljudi su opstali na ovim prostorima. Danas je to manifestacija ali nekad to nije bila manifestacija, ljudi su živjeli od svog rada i svojih ruku. Upravo ova žetva značila je kruh na stolu naših obitelji. Zato je vrlo važno očuvati ovakvu tradiciju. Znam da mlade možda danas to toliko i ne zanima, ali veseli me da ovdje ipak ima i mladih koji od starijih uče očuvati tu tradiciju i doprinose ne samo razvoju Grada Bjelovara i naše županije već cijele Republike Hrvatske. Doista treba očuvati tradiciju i svaki put će u tome potporu dati Grad Bjelovar – kazao je Brajdić.