Nešto više od dvije trećine građana ističe da mlijeko redovito konzumira, dok jedna petina njih navodi da mlijeko konzumira samo uz kavu. To znači da mlijeko manje ili više učestalo konzumira devet od deset građana Hrvatske. Nadalje, mlijeko je jedna od osnovnih namirnica za život, a da je tome i dalje tako potvrđuje i provedeno anketno istraživanje koje je utvrdilo da mlijeko konzumira gotovo 90% hrvatske populacije.

Da pak uopće ne konzumiraju mlijeko izjavilo je 11,7% građana. U usporedbi s istovjetnim istraživanjem koje smo proveli 2019. godine nije bilo nekih značajnijih razlika u odgovorima na ovo prvo pitanje iz anketnog upitnika.

Slijedi pitanje o učestalosti konzumacije. Da mlijeko konzumiraju svakodnevno istaknulo je 58,5% ispitanih, što je primjetan pad u usporedbi s 2019. kada je svakodnevnih konzumenata bilo 64,1%. Nekoliko puta tjedno mlijeko konzumira 30,1% ispitanih građana te ih imamo 4,2% više nego prije dvije godine, dok nekoliko puta mjesečno mlijeko konzumira 9,9% ispitanika i tu nema nekih značajnih oscilacija.

Najveći broj konzumenata mlijeka, njih 72,9% preferira trajno mlijeko, a 17,5% više voli svježe. Slijedom toga je vidljivo kako se konzumenti u apsolutnoj većini opredjeljuju za neki od tipova mlijeka s obzirom na to da tek svaki deseti konzument (9,5%) kaže da konzumira podjednako i trajnu i svježu varijantu.

Također, upitali smo sudionike ankete i za njihove stavove kada je riječ o tome je li mlijeko zdravo za konzumaciju. Više od dvije trećine njih, ukupno 67,2% je mišljenja kako je mlijeko zdravo, što je vrlo slično udjelu iz 2019. od 68%, no vidljiv je porast broja onih koji smatraju da mlijeko nije zdravo. Sa 10,7% u 2019. na 14,5% u 2022. godini.

Od ostalih mliječnih proizvoda najviše se konzumira sir (89,5%) te sladoled (84,8%) i jogurt (84,4%). Nešto manji broj građana konzumira vrhnje (77,1%) i mliječne namaze (75,3%), dok 58,1% konzumira puding. Svega 1,1% građana kaže da ne konzumira niti jedan mliječni proizvod. Usporedimo li dobivene rezultate vidimo kako je najveći rast ostvarila kategorija sladoleda i to sa 72% u 2019. na 84,8% u ovoj godini, a dobar je rast imalo i vrhnje – sa 69,9% na 77,1%.

Istraživanje su tijekom svibnja 2022. godine proveli: Ja TRGOVAC (naš izvor ovog teksta) te magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina. U sklopu istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi te obrazovnom statusu ispitanika.