Udruge koje se bave kulturom i obrazovanjem, ali i humanitarne te braniteljske udruge, putem Javnih poziva dobile su novac za ovogodišnje programe koje će predstaviti Bjelovarčanima te za aktivnosti udruga u 2022.. Ugovore će dobiti čak 79 udruga, a ukupna vrijednost im je 758.650,00 kn. Tako je 35 udruga, za jednogodišnje projekte, dobilo 370.000,00 kn, dok je za aktivnosti za 46 udruga dodijeljeno 388.650,00 kn. Najniži dobiven iznos bio je 1.000,00 kn, a najviši 60.000,00 kn. Predstavnici dijela udruga koje su dobile potpore susreli su se s gradonačelnikom Darijem Hrebakom, koji im je zahvalio na predanom radu i trudu kako bi naš grad bio bolji.

Treba spomenuti da, uz te potpore, Grad dodjeljuje i one za višegodišnje programe za što je u proračunu u 2022. planirano 1.216.000,00 kn. Kada sve zbrojimo, sve udruge u gradu, među kojima su i Vatrogasna zajednica, Zajednica udruga u kulturi, Zajednica tehničke kulture, Sportska zajednica, možemo reći da Grad za njihov rad izdvaja oko 10 milijuna kuna na godinu.

Izvor: Grad Bjelovar