Foto/Robert Ruklić

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme vijećnici su donijeli Odluku o dodjeli javnih priznanja u 2022. godini.

Nagrada za životno djelo dodijelit će se Nikoli Ivkancu i to za iznimne zasluge u Domovinskom ratu.

Nikola Ivkanec bio je zapovjednik u Domovinskom ratu, koji je svojim djelovanjem najveći doprinos dao na području Pakraca, Gline i Daruvara. Ukupno 20 godina bio je zapovjednik policijske postaje (12 u Čazmi i 8 u Pakracu). Pozornost svjetske javnosti skrenuo je na sebe 1995. godine kada je stavio lisičine na ruke Veljku Džakuli kada je snimljena i fotografija koja je obišla svijet kao simbol pobjede. Nakon akcije Bljesak, Ivkanec je zaustavio pokušaje individualnog terora i odmazde te kriminala, a o njegovoj zaštiti ljudskih prava u ratu govorio je i generalni tajnik UN-a. O njemu govore četiri knjige, a posjećivali su ga i diplomati različitih država svijeta. Neka od priznanja koja je dobio do sada: pohvala Predsjednika RH za iskazanu hrabrost, 5 državnih odličja, Nagrada za ljudska prava 1998. godine, zlatne plakete gradova Pakrac i Lipik, počasni građanin Grada Daruvara, plakete policije Irske, Francuske, Njemačke, Portugala, Kanade i Bugarske, godišnja nagrada za razvoj demokracije i civilnog društva za 1998. godinu kao jedini policajac na svijetu, nominiran ispred SAD-a i EU. Iako u mirovini, njegove zasluge kao heroja Domovinskog rata prepoznate su i danas te cijeli svoj život kontinuirano pridonosi promicanju ugleda Grada Čazme u Hrvatskoj, ali i u svijetu.

Gradsko vijeće Grada Čazme donijelo je odluku i o ostalim dobitnicima Javnih priznanja za 2022. godinu.  Javna priznanja odlukom vijećnika dodijelit će se Hrvoju Horvatu, Ivanu Šepaku i Servisu „Hrastovec elektrotehnika“.

Priznanja će biti dodijeljena na Svečanoj sjednici u povodu Dana grada Čazme, 22. srpnja 2022. godine.