U Čazmi će od danas naknada za novorođenčad umjesto dosadašnjih dvije tisuće kuna za prvo i drugo dijete i pet tisuća za treće i svako drugo dijete, iznositi pet tisuća kuna za prvo novorođeno dijete, sedam tisuća za drugo i deset tisuća za treće i svako sljedeće.

Ovaj prijedlog gradonačelnika danas su podržali vijećnici Gradskog vijeća Grada Čazme.

Grad Čazma isplaćuje naknade za novorođenčad već 17 godina, te je ovo četvrto povećanje u tom razdoblju.

Pravo na ovu jednokratnu pomoć imaju roditelji, odnosno skrbnici koji su državljani Republike Hrvatske i koji imaju prebivalište na području Grada Čazme.