U novoj pedagoškoj godini 2022./2023. u Dječji vrtić Pčelica Čazma ići će 257 djece. Tako će biti upisano dvadeset i osam mališana više nego u ovoj pedagoškoj godini.

– Od ove jeseni i nove pedagoške godine imat ćemo 10 odgojno obrazovnih skupina. Imat ćemo četiri jasličke skupine i šest vrtićkih skupina- rekla nam je ravnateljica Dječjeg vrtića Pčelica Martina Kovač.

Osim matične zgrade i iduće pedagoške godine u funkciji će biti područni objekt, Zgrada DVD-a Čazme. Tamo će biti smještene dvije vrtićke skupine, jedna jaslička i jedna srednja mješovita skupina.

Za novu skupinu koja će biti formirana bit će zaposlena dva odgajatelja, za što je natječaj u tijeku.
Iako je u vrtić upisan veći broj djece ipak je ostao i jedan broj neupisane djece.

– Ove godine po prvi puta imamo listu čekanja, jedanaestero djece je ostalo na listi čekanja. To su djeca s prebivalištem izvan područja grada Čazme. Sva djeca koja imaju prebivalište na području Grada Čazme upisana su u vrtić – dodaje Kovač.