Policijska škola upisuje 100 učenika/učenica za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023. godini za potrebe MUP-a i 25 učenika/učenica za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave. Svi zainteresirani srednjoškolci koji zadovoljavaju niže navedene uvjete, od 21. lipnja do 1. kolovoza se mogu prijaviti na natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ kojim će steći kvalifikaciju za obavljanje policijskog posla. Srednjoškolci – hrvatski državljani koji se žele upisati u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

imati završen II. razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju (gimnazijski programi, strukovni obrazovni programi na razini 4.2),

ostvaren najmanje dobar opći uspjeh u 1. i 2. razredu,

imati ocjenu „uzoran“ iz vladanja,

biti mlađi od 19 godina na dan početka obrazovanja (5. rujna 2022.),

imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,

ispunjavati propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,

biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe i

ne biti član/članica političke stranke. 

KANDIDATI TAKOĐER TREBAJU IMATI NA UMU DA ĆE SE RANG LISTA UTVRĐIVATI TEMELJEM SLJEDEĆEG:

ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju,

rezultata provjere psihičke sposobnosti,

ostvarenih rezultata na provjeri razine tjelesno-motoričkih sposobnosti,

motivacijskog razgovora,

zdravstvene sposobnosti kandidata i

rezultata provjere osobne dostojnosti. 

KANDIDATI/KANDIDATKINJE KOJI/KOJE SE PRIJAVLJUJU NA NATJEČAJ DUŽNI/DUŽNE SU PRILOŽITI:

popunjen obrazac prijave na natječaj u kojem je potrebno navesti podnosi li se prijava za Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo pravosuđa i uprave,

presliku svjedodžbi 1. i 2. razreda srednje škole,

dokaz o hrvatskom državljanstvu  i

dokaz o mjestu prebivališta.

KANDIDATI/KANDIDATKINJE KOJI/KOJE NE PODNESU PRAVOVREMENU I UREDNU PRIJAVU ILI NE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEČAJA, NEĆE SE SMATRATI KANDIDATOM/KANDIDATKINJOM PRIJAVLJENIM/PRIJAVLJENOM NA NATJEČAJ

Iz Ministarstva unutarnjih poslova pozivaju sve zainteresirane za sudjelovanje da se prijave na natječaj, a same prijave se zaprimaju do 1. kolovoza ove godine na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova,
Uprava za ljudske potencijale
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb,

s naznakom „za natječaj za upis učenika u III. Razred Policijske škole „Josip Jović“ u 2022./2023.

KANDIDATI/KANDIDATKINJE ĆE NA PROVJERE BITI POZVANI ISKLJUČIVO PUTEM WEB STRANICE MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA. PLANIRANI POČETAK NASTAVE JE 5. RUJNA 2022. GODINE.