Foto/pixabay

Vlada je jutros na na telefonskoj sjednici donijela nove mjere za ublažavanje rasta cijena motornih goriva. Izmjenom uredbe Vlada je fiksirala najviše maloprodajne cijene na benzinskim postajama koje se ne nalaze na autocestama.

‘Za dizel je to 13,50 kuna, za eurosuper je to 13,08 kuna, te 9,45 za plavi dizel. To se odnosi na 94 posto postaja. Jedino što će se sutra dogoditi u smislu povećanja cijena je rast goriva na autocestama, rekao je premijer Plenković.

Dodao je da je na ovaj način očuvan standard velikog broja sugrađana.

Već ranije nizom intervencija Vlada je smanjila trošarine na benzin za ukupno 80 lipa po litri i na dizel za ukupno 40 lipa po litri. Manevarski prostor za daljnje smanjenje trošarina sada iznosi samo 21 lipu za dizelska goriva, odnosno 40 lipa za benzine jer je direktivom EU-a propisan najniži dozvoljeni iznos trošarina na goriva.