U mjesecu svibnju u Grad Čazmu je stigao niz dobrih vijesti kada se govori o povlačenju sredstava za gradske projekte, riječ je o 6,5 milijuna kuna za tri projekta.

Najviše sredstava dobio je projekt “Rekonstrukcija i dogradnja – Kulturni centar”. Riječ je rekonstrukciji i dogradnji zgrade koja se nalazi u središtu Čazme, čime će se revitalizirati kulturna jezgra grada, a jednako tako omogućiti i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Pozitivne vijesti i sredstva nastavili su pristizati i u lipnju.

Jučer je stigla obavijest da je još jedan projekt dobio zeleno svijetlo za financiranje. Naime, Centar za kulturu, Gradski muzej Čazma dobio je na natječaju Ministarstva kulture i medija, bespovratna financijska sredstva u iznosu od 2.597.500,00 kuna, za provedbu mjera zaštite kulturne baštine. Projekt je pripremila Razvojna agencija Čazma u suradnji s Centrom za kulturu, a natječaj se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

– Fokus radova će biti prvenstveno na temeljima zgrade i na učvršćivanju konstrukcije samog ziđa. To će sve stvoriti preduvjete da se nastave daljnji radovi. Još uvijek čekamo rezultate natječaja Ministarstva kulture i medija za nepokretnu baštinu gdje je prijavljena projektna dokumentacija glavnog projekta. Taj projekt bi trebao razraditi konkretnu predviđenu dogradnju i samu organizaciju unutrašnjeg prostora i pripremiti sve ono što nas očekuje prilikom obnove fasade, prozora, rasvjetnih tijela i sveg onog što uključuje glavni arhitektonski projekt – rekla je ravnateljica Centra za kulturu, Gradskog muzeja Čazma dr. sci. Maja Cepetić Rogić.

Nakon obnove u zgradi bi trebao biti smješten stalni muzejski postav koji bi predstavljao povijest Čazme i ovog kraja od prapovijesti, pa do devedesetih godina prošlog stoljeća. Planirani početak aktivnosti provedbe mjera zaštite je 1. listopada ove godine., a završetak do 1. svibnja 2023..

– Drago mi je da naši kandidirani projekti koji se financiraju europskim novcem uspješno prolaze i da ćemo time napraviti korisne sadržaje. Puno se radi i dobro je da ćemo zgradu muzeja koja je u takvom stanju kakvom je, obnoviti i da će u njoj ponovno biti muzej kao što je bio i prije. Zajedno s budućim Kulturnim centrom bit će to jedan lijep sklop gdje ćemo prezentirati svoju kulturu i povijest – istaknuo je gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak i dodao kako se očekuju rezultati za još nekoliko prijavljenih projekta.

– Očekujem da će i drugi programi koje smo kandidirali isto tako dobro proći. Rad naše agencije i ljudi koji tamo rade je jako dobar na čemu ih i ovom prilikom javno pohvaljujem jer gotovo svi projekti koje prijavimo nam i prolaze – dodao je Pirak.