Na održanoj 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubrava vijećnici su donijeli Odluku o dodjeli priznanja Općine Dubrava.

Ovom odlukom na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 9. lipnja priznanja će primiti Branko Pereglin, Valentino Ivanić i Domagoj Jagar, Mažoretkinje Općine Dubrava, Kristijan Bilanović, Nevenka Uhl i zahvalnicu će primiti Sanja Martinčević.