Općina Nova Rača ove godine u suradnji sa centrom EducirajMe svim zainteresiranim maturantima s područja Općine Nova Rača omogućuje korištenje Web aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme  za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet. 

Zainteresirani maturanti trebaju se prijaviti u Općinu Nova Rača do 31. svibnja osobno ili e-mailom na: juo2@nova-raca.hr  te dostaviti osobne podatke (ime, prezime, adresa) i svoju e-mail adresu (školsku, sa domenom @skole).

ePripreme omogućuju  Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo)  povežu na  aplikaciju kojom dobivaju pristup stvarnim ispitima iz prijašnjih godina, svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni), interaktivnoj osobnoj statistici i imaju mogućnost neograničenog korištenja.

Ključne karakteristike aplikacije ePriprema su lako korištenje jer su ispiti u obliku kvizova. Zastupljeni su svi predmeti,više i niže razine, ljetni i jesenski rokovi, a moguće je i uspoređivanje rezultata s ostalim maturantima koji koriste aplikaciju uz ispis postotka svih riješenih ispita.