Komunalije Čazma rade na rekonstrukciji vodovodne i plinske mreže u Voćarskoj ulici u Čazmi. Nastavak je ovo radova nakon što je rekonstruirana vodovodna i plinska mreža u ulicama Kralja Tomislava, Grge Jankesa i Bana Jelačića. Komunalci su završili radove i na izgradnji vodovoda u naselju Križic u Općini Ivanska.

– Trenutno smo odradili trećinu radova u Voćarskoj ulici i odvojcima na izmjeni vodovodne i plinske instalacije. Rekonstruirat ćemo 500 m glavnog vodovoda ø110 mm hidrantsku mrežu i 32 priključaka.
Osim vodovodne rekonstruiramo i plinsku mrežu dužine 500 m ø63 mm s dva nadzemna ventila („litre“) i 30 priključaka – kazao nam je direktor Komunalija Ivan Beljan.

Ukupna visina troškova rekonstrukcije iznosit će 750 tisuća kuna od čega Hrvatske vode troškove sufinanciraju s 250 tisuća kn.

Unazad nekoliko godina ova ulica imala je najviše plinskih puknuća na čeličnoj cijevi pa je zamjena bila nužnost.

– Ovom rekonstrukcijom očekujemo i manji gubitak plina u odnosu na onaj koji je bio u 2021.godini ,od 3,82 %, time i veću sigurnost građana. Kanalizaciju ovdje nije potrebno mijenjati jer je dobro izvedena, a ona može imati vijek trajanja više stotina godina. Najpoznatija Dioklecijanova kanalizacija u Splitu je i danas u funkciji dok naša najstarija datira iz vremena 19 stoljeća, boltana ciglom u M.Novačića koja besprijekorno funkcionira – pojasnio je Beljan.

Poslije ove rekonstrukcije vode i plina Voćarska ulica će biti spremna za izradu pješačkih staza i hortikulturno uređenje.