Foto/Grad Čazma

Upisi u Dječji vrtić Pčelica u Čazmi ove godine obavljaju se putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Ovakav način upisa trebao bi omogućiti roditeljima da bitno jednostavnije izvrše prijave za upis svoga djeteta u vrtić.

– Elektronski upisi u dječje vrtiće nekima su možda novost, iako je prošla godina bila prva kada su realizirani e-upisi u mnoge vrtiće koji sudjeluju u projektu Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove. Mi smo jedan od vrtića koji je uključen u isti projekt i ove godine provodimo e-upise.
Upisi se obavljaju putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani, putem poveznice https://vrtici.e-upisi.hr/. Upisi su sastavni dio nacionalnog projekta i to isključivo zbog činjenice da ovaj način upisa omogućava roditeljima jednostavniju prijavu djeteta, s dokumentacijom koja je dostupna online u nacionalnim registrima -kazala je ravnateljica vrtića Martina Kovač i opisala način i postupak upisa.

Foto/Grad Čazma

– Za početak, roditelji se trebaju prijaviti u sustav e-Građani pomoću neke od vjerodajnica koje nalaže ovaj nacionalni sustav, zatim odabirom Upisa u vrtiće, dolaze do stranice e-Upisa na kojoj se nalazi popis svih vrtićkih ustanova i programa koje pojedine ustanove nude, tj. do vrtića Pčelica Čazma. Stranica e-Upisa sadržava i opće uvjete upisa te prilično detaljne korisničke upute za roditelje o načinu ispunjavanja same aplikacije upisa te je preporuka da ih roditelji pročitaju. Upute smo objavili i na web stranici vrtića – pojasnila je Kovač.

Aplikacija je izrađena od strane Središnjeg državnog ureda i nadležnog Ministarstva i teško je prije početka samih prijava reći koliko će roditeljima u ovoj prvoj godini korištenja nacionalnog sustava e-Upisi biti zahtjevno ispuniti prijavu online.

Ono što je bitno naglasiti da svi roditelji trebaju najprije prijavom u sustav e-Građani provjeriti podatke koje ovaj sustav sadrži o njima kao roditeljima i o djeci, a ako postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

U slučaju da roditelj iz specifičnih razloga ne može izvršiti prijavu djeteta putem aplikacije, potrebno je najaviti svoj dolazak u vrtić gdje će prijavu podnijeti administrator vrtića.

– U tom slučaju roditelj svoj dolazak treba najaviti putem e-maila ili telefona zaključno do 17. svibnja te će po odobrenju zamolbe za pomoć pri podnošenju prijave, roditelj biti obaviješten o terminu u kojem će moći doći u vrtić – kazala je Kovač.

Bez prikupljanja dokumentacije

Glavni benefit sustava e-Upisa je što roditelji ne moraju prilagati fizički dodatnu dokumentaciju, već je sustav sam povlači, a do 20. svibnja roditelji imaju mogućnost ulaska u sustav i mijenjanja podataka.

– Prilikom prijave se prilažu i određeni dokumenti koje nije moguće »povući« iz sustava e-Građani, a koji se, dijelom nalaze na web stranici vrtića odakle ih roditelji mogu povući u svoje računalo, ispuniti i potom priložiti u nacionalnu aplikaciju ili ih trebaju pribaviti od liječnika te poslodavca – pojasnila je dodatno Kovač.

Riječ je o potvrdi o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu koja nije starija od mjesec dana i koju roditelj mora priložiti u aplikaciju već tijekom prijave.

Foto/Grad Čazma

Također, radi se i o svoj relevantnoj dokumentaciji u slučaju da dijete ima zdravstvenu ili razvojnu teškoću, ispunjenom obrascu o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva, ispunjenom obrascu inicijalnog upitnika za roditelje koji se također nalazi na stranicama vrtića.

Ako roditelj želi dijete upisati u smjenski rad, potrebna je potvrda poslodavca o smjenskom radu oba roditelja.

Obavezna provjera

Nakon okončanja upisnog roka roditelji su u obavezi još jednom ući u sustav kako bi se uvjerili da je priložena dokumentacija kompletna jer, kako je pojasnila ravnateljica, u protivnom dijete neće biti upisano u vrtić.

– U razdoblju od 23.svibnja do 4.lipnja roditelji su obvezni ponovo ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu – kazala je

Upisi počinju 12. svibnja i traju do 20. svibnja 2022. godine.

Ne očekuju se liste čekanja

– U novu pedagošku godinu imamo u planu upisati isti ili sličan broj djece kao i ove pedagoške godine, sve ovisi o broju novih zahtjeva za upis. Djecu ćemo rasporediti u 8 odgojno-obrazovnih skupina u matičnom objektu i u jednu skupinu u područnom objektu. Trenutno imamo upisano 236 djece i možemo se pohvaliti kako u našem vrtiću ne postoji lista čekanja – istaknula je Kovač.

Foto/Grad Čazma

Grad je kupio i kuću za dodatnu ispostavu vrtića,a ravnateljica Kovač kazala je i koliko je ona bila potrebna i koju djecu planiraju tamo smjestiti?

– Pozdravljam ovu odluku gradonačelnika i samu realizaciju kupnje novog prostora. Veselimo se zajedničkom uređenju dodatnih kapaciteta za trenutne i buduće polaznike Dječjeg vrtića Pčelica Čazma. Izuzetno je potreban dodatni kapacitet za prihvat djece, budući težimo obuhvatiti 95% djece rane, vrtićke i predškolske dobi, dok smo trenutno na oko 65% u našem vrtiću. Ostaje za vidjeti kada priča oko rekonstrukcije i opremanja bude gotova koja će točno djeca tamo biti smještena, ali zasigurno će to biti prvenstveno djeca koja gravitiraju ili žive u Dragancu – odgovorila je Kovač i najavila nova zapošljavanja stavljanjem izdvojenog objekta u Dragancu u funkciju.

– Novih zapošljavanja će biti, budući da planiramo otvoriti dvije nove skupine na toj lokaciji. Također potrebno će biti i tehničko osoblje, a planira se napraviti i nova kuhinja – zaključila je Kovač.