Foto/Lorenzo Kocijan Pacas

Knjiga dramaturginje Sanje Nikčević “Istina i laži o kanonu ili kako smo zbog svjetonazora izgubili pravo na lijepo / dobro / sveto u umjetnosti” predstavljena je u Narodnoj knjižnici ˝Petar Preradović˝ u  Bjelovaru.

U knjizi Istina i laži o kanonu ili kako smo zbog svjetonazora izgubili pravo na lijepo/dobro/sveto u umjetnosti autorica odgovara na pitanje kako je moguće da se danas kazališne predstave koje govore o važnim temama, o ljudskoj duši, koje pokazuju da svijet ima i duhovnu dimenziju, predstave u kojima likovi shvate svoje pogreške i isprave ih, smatraju “lažnima”, “stereotipnima” i “nevrijednima”, a njihova se didaktična poruka tumači kao “prisilno dociranje”.

Prof. Nikčević svojim istraživanjem nudi odgovore i na pitanje kako je moguće da se predstave koje plakatno i dvodimenzionalno nameću slike eksplicitnoga nasilja ili “dokaze” sveprisutnoga zla ljudske naravi veličaju kao “vrijedne”, koje šalju poruke da svijet nema smisla, da je svaka dobrota licemjerje, a ljepota umrljana, premda svi znamo da na svijetu ima i dobra i zla.

Kako je moguće da kritičari tvrde kako je vrijedna umjetnost ono što publika ne želi gledati, a teoretičari nam to potvrđuju mudrim i sve manje razumljivim tekstovima, piše Nikčević i dodaje kako je tomu razlog jedno krivo skretanje u europskoj kulturi koje je dovelo u slijepu ulicu.

Sanja Nikčević rođena je 1960. u Varaždinu. Teatrologinja je, kazališna kritičarka i do umirovljenja profesorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Pročelnica je i Odjela za kazalište i film Matice hrvatske te direktorica izdavačke kuće Citadela libri.