Prije gotovo dvije godine Općina Rovišće potpisala je Ugovor o korištenju reciklažnog dvorišta u Bjelovaru, čime su stanovnici na tom području dobili mogućnost u reciklažno dvorište besplatno predati različite vrste otpada poput papira, kartona, metala, stakla, plastike, tekstila i slično.  Jednaku mogućnost dobit će i stanovnici Općina Veliko Trojstvo te Nove Rače. Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak, načelnik Velikog Trojstva Marko Kutanjac, načelnik Nove Rače Darko Knežić te predstavnici Komunalca  su na tu temu održali konferenciju za novinare na prostoru odlagališta otpada „Doline“.

Sve općine moraju imati reciklažno dvorište ili moraju ispuniti zakonsku obvezu o korištenju reciklažnog dvorišta što im je Grad Bjelovar i omogućio, kazao je gradonačelnik Hrebak.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak / foto: Lorenzo Kocijan Pacas

– Ovdje imamo ogromne količine prostora i kapaciteta slobodne i zašto ne bi onim ljudima s kojima gradimo cijeli ovaj sustav omogućili da i oni ovdje odlažu i ne moraju ulagati silne milijune. Najveći problem je neozbiljnost drugih koji nisu na vrijeme pripremili projekte. Ne mislim pri tome da su načelnici ovih općina neozbiljni jer oni imaju svoje financijske kapacitete koji su vrlo ograničeni, a s druge strane mnogi gradovi nisu rješavali ovu problematiku i sada će se naći u problemima jer u sljedećem financijskom razdoblju neće biti toliko novca za pitanje gospodarenja otpadom – rekao je Hrabak i podsjetio kako je Grad Bjelovar u gospodarenje otpadom zajedno s Komunalcem uložio oko 100 milijuna kuna.

Predsjednik uprave Komunalca Ivan Ivančić rekao je kako Komunalac do sada ima ugovore o korištenju reciklažnog dvorišta s tri općine, a po ugovoru, „frakcije“ koje će se preuzimati, a imaju tržišnu cijenu neće se naplaćivati, dok će za one količine otpada za koje Komunalac mora plaćati naknadu za zbrinjavanje biti naplaćena naknada od korisnika koji će takav otpad predati u reciklažno dvorište, pojasnio je detalje ugovora Ivančić.

– Ono što je potrebno naglasiti je da se radi o suradnji s općinama kojima mi i inače pružamo uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada i ovdje mi rješavamo jedan njihov problem da nepotrebno ulažu u kapacitete kojih u Bjelovaru ima sasvim dovoljno. Mi svoje kapacitete dodatno efikasno koristimo na ovaj način povećavajući količine otpada koje se prikupljaju, a na drugoj strani radi se o sirovinama koje sve više imaju svoju tržišnu cijenu, prema tome na korist firme koju zastupamo i na kraju građana, jer prihod koji se ostvaruje od ovih sirovina koje se prikupe u reciklažnom dvorištu pokrivamo dio troškova funcioniranja sustava – kazao je Ivančić.

Predsjednik uprave Komunalca Ivan Ivančić / foto: Lorenzo Kocijan Pacas)

Ono što su istaknuli kao najvažnije načelnici Velikog Trojstva i Nove Rače, Marko Kutanjac i Darko Knežić je što ne moraju ulagati silne milijune u izgradnju reciklažnog dvorišta u svojim općinama.

– Ne moramo investirati i graditi svoje vlastito reciklažno dvorište što puno znači za naš mali proračun jer s obzirom i kad bi prikupili taj otpad opet bi morali platiti licenciranim poduzećima da ga zbrinu i odvezu – rekao je Kutanjac, dok je Knežić dodao kako je po zadnjem popisu stanovništva broj stanovnika  u Općini Nova Rača pao na 2 700 te smatra da se za tako mali broj stanovnika ne isplati graditi reciklažno vrijedno nekoliko milijuna kuna, te da je ovo bolje rješenje.