Općina Farkaševac raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za ulaganja u unaprjeđenje sektora peradarstva na poljoprivrednim gospodarstvima. Na Javni poziv mogu se javiti  fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te imaju prebivalište/sjedište na području Općine Farkaševac, koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Farkaševac te čije se poljoprivredne površine, za koje traže potporu, nalaze na području Općine Farkaševac.

Potpora se dodjeljuje u visini do 500,00 kuna za nabavku jednodnevnih pilića, pataka, purica i gusaka. Isplata potpora moguća je po realizaciji ulaganja u cijelosti, odnosno podmirenju prihvatljivih troškova u cijelosti što se dokazuje preslikom plaćenog računa. Javni poziv otvoren je do 15. studenoga ove godine, a svi dokumenti potrebni za prijavu nalaze se na mrežnim stranicama Općine Farkaševac.