Ovih dana u Čazmi aktualna je tema prijedlog odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo na javno savjetovanje.

Prijedlogom Ministarstva od školske godine 2022. / 2023. Srednja škola Čazma više neće imati smjer gimnazije.

Puno se piše i govori o tome i svi su složni da gimnazija u Čazmi mora ostati, ali često se postavlja i pitanje zašto Srednja škola Čazma nije uvela nove smjerove i programe koji su atraktivniji od postojećih i za koje postoji veliki interes na tržištu rada.

Kako nam je kazala ravnateljica Srednje škole Čazma Irena Ivanović od Ministarstva znanosti i obrazovanja već tri godine traže uvođenje novih zanimanja.

U školskoj godini 2020./2021. škola je uvela program automehatroničara kojim je zamijenjen program automehaničara jer se pokazalo da su završetkom ovog programa učenici bolje pripremljeni za suvremeno tržište rada. Ovaj novi program pobudio je dobar interes kod učenika i nema problema za njegovo popunjavanje.

Novo zanimanje koje je škola prije nekoliko godina uvela je vozač motornog vozila i prvi vozači su prošle godine maturirali.
Bila je želja i uvesti smjer poslovni tajnik za koji u školi vjeruju da bi pobudio veliki interes posebno kod učenica, ali kao i često u našem društvu naišli su na paradoks hrvatske politike.

– Dvije godine za redom tražili smo da nam se odobri novi smjer “Poslovni tajnik”. To je strukovni program koji bi jako dobro zadovoljio potrebe ženske populacije, znači mladim djevojkama koje žele strukovnu kvalifikaciju četverogodišnji program nakon kojeg imaju mogućnost nastavak obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nam je reklo da nema problema što se njih tiče, da mi uvjete ispunjavamo i da može. Međutim Ministarstvo financija kaže da ne može jer bi morali zaposliti pravnika na pola radnog vremena koji bi predavao stručne predmete, a na snazi je zabrana zapošljavanja. Tako da Ministarstvo od nas traži uvođenje novih programa, a istodobno nam brani zapošljavanje. Kako vi nešto možete nešto promijeniti ako ne smijete uzeti čovjeka koji vam unosi tu promjenu. To je paradoksalna situacija s kojom se mi borimo već dvije godine. Kad kažem mi, ne mislim samo na Srednju školu Čazma, već se s tim bore sve srednje škole u državi – rekla je ravnateljica Srednje škole Čazma Irena Ivanović.

Želja je bila uvesti i smjer tehničara za računalstvo za koje također kod osmaša postoji veliki interes i nakon završetka školovanja traženi su na tržištu rada, ali i tu su u Srednjoj školi Čazma naišli na problem.

– Isto tako riječ je o tome da trebamo zaposliti nastavne kadrove koje u školi trenutno nemamo, a to ne smijemo učiniti. Između ostalog kada je riječ o planiranju takvih programa moramo voditi računa o nečemu što se zove mreža škola. Znači, ako su programi dostupni u ostalim srednjim školama onda je tendencija da se ne upisuje kako se broj upisanih učenika ne bi rasipao na više mjesta – kazala je Ivanović.

U slučaju ukidanja gimnazije u Srednjoj školi Čazma Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije predvidjelo uvođenje nekog novog smjera, pa bi tako ove godine osmašima na biranje ostali trogodišnji programi za vozača motornih vozila, automehatroničara, strojobravara i vodoinstalatera i jedan četverogodišnji program za tehničara cestovnog prometa.