Općina Veliko Trojstvo objavila je Javni poziv za predlaganja kandidata za javna priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini.

Javna priznanja dodjeljuju se za izuzetna ostvarenja iz područja: gospodarstva, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, umjetnosti, prostornog uređenja i zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja, sporta, humanitarnog rada, i druge javne i društvene djelatnosti.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo podnosi se Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo u pisanom obliku najkasnije do 4. svibnja 2022. godine.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo donosi Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na način propisan Statutom Općine Veliko Trojstvo.

Javna priznanja uručiti će se dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu dana Općine Veliko Trojstvo.