Grad Čazma poziva sve pravne i fizičke osobe da predlože kandidate za javna priznanja Grada Čazme.

Vrste javnih priznanja za koje se mogu predložiti kandidati:

Počasni građanin Grada Čazme

Gradsko vijeće Grada Čazme može pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad Čazmu proglasiti počasnim građaninom. Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Počasnim građaninom Grada Čazme može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Grada Čazme te ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Grada Čazme s drugim gradovima i općinama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se može dodijeliti jednoj fizičkoj osobi samo jednom, a radi iskazivanja posebnog poštovanja i zahvalnosti za cjeloživotne aktivnosti, iznimna dostignuća i doprinos razvitku te ugledu Grada Čazme. Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada za životno djelo. Odluku o dodjeli priznanja donosi Gradsko vijeće.

Godišnja nagrada Grada Čazme                                                                

Godišnja nagrada Grada Čazme može se dodijeliti fizičkoj ili pravnoj osobi za osobita postignuća i doprinos od značaja za ukupni gospodarski i društveni život Grada ostvarenih u posljednjoj godini dana te doprinos ugledu i promociji Grada Čazme. Godišnje se može dodijeliti najviše tri godišnje nagrade.

Odluku o dodjeli Godišnje nagrade donosi Gradsko vijeće.

javni-poziv-2022Preuzmi

obrazac-za-prijedlog-javnog-prizananja-2022Preuzmi