Nakon što je uspješno završen “Uskrs u Farkaševcu”, počele su pripreme za još jednu novu manifestaciju pod nazivom „Ljeto u Farkaševcu“, a kako je najavio načelnik Matija Copak ona neće biti vezana samo uz proslavu Dana Općine.

– Ljeto u Farkaševcu je centralna manifestacija, a sve ono što će je obilježavati odnosit će se i na sve događaje tijekom ljeta u svim naseljima, bilo da je riječ o natjecanjima ili nekim drugim događajima. Gradimo jednu novu veliku manifestaciju s centralnim događajima u samom Farkaševcu – kaže načelnik Copak i dodaje kako očekuje da će se u pripremu uključiti sve općinske uduge.

– Nema udruge koja nas je do sada odbila što mi je izuzetno drago. Nije toliko bitno raditi manifestacije koliko je bilo bitno potaknuti međuljudske odnose i rad mladih, umirovljenika i svih koji žele djelovati u nečemu. Samim time potaknuli smo društveni život u cijeloj općini – kazao je Copak.