Ušli smo u Veliki tjedan, a u njemu će se u Gradu Bjelovaru održati poznata manifestacija Pisanicom do Uskrsa. Pogledajte što je pripremljeno uoči najvećeg kršćanskog blagdana u Gradu Bjelovaru: