Tvrtka “Plovput” iz Splita raspisala je natječaj za radno mjesto svjetioničara na radnom mjestu Sveti Ivan na Pučini. Iako bi se mnogi danas željeli naći u ovoj ulozi, treba znati da se radi o doista specifičnom i osebujnom zanimanju, te da ih je na Jadranu ostalo danas tek tridesetak.

Ako mislite da je posao svjetioničara u sumrak paliti, a u zoru gasiti noćno svjetlo upozorenja pomorcima, to već dulje vrijeme nije baš u potpunosti tako. Svjetionici su automatizirani, a posao je dosta teži, jer podrazumijeva održavanje svjetioničarske zgrade i okoliša, rad na visini, ali i danas nezaobilazne noćne smjene, te rad vikendima i praznicima.

Mjesečna plaća iznosi između 6 i 7 tisuća kuna. Zgodno tek može biti što na svjetioniku neće provoditi mjesece, već je 15 dana na svom radnom mjestu, a 15 dana može biti kod kuće. No, svjetioničar će ipak sve svoje potrepštine namiriti sam i morat će se dobro pripremiti za boravak na usamljenoj hridi, računajući s tim da bi mogao ostati i nekoliko dana dulje zbog uvijek za svjetionik realnih izvanrednih okolnosti, piše Morski.hr.

U opisu radnog mjesta svjetioničara, navodi se kontrola ispravnosti nautičkih karakteristika svjetionika, glavnog i rezervnog svjetla, sirene za maglu kao i kontrola svih objekata pomorske signalizacije u vidokrugu, ručno uključivanje sirene za maglu u slučaju kvara automatskog pri vidljivosti manjoj od 1000 metara, tekuće održavanje uređaja i opreme za sigurnost plovidbe, sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja na moru, evidentiranje u Radio dnevniku meteoroloških podataka Državnog hidrometeorološkog zavoda u svrhu ispravnog ispostavljanja računa za izvršenu uslugu, te izradu i dostavljanje meteoroloških izvještaja DHMZ-u i Plovputu.

Osim ovih tekućih, dnevnih poslova, svjetioničar prati i praćenje rokova valjanosti propisanih lijekova i sanitetskog materijala u ormarićima i kutijama prve pomoći, rukovanje uređajima i opremom na svjetioniku sukladno uputstvima u svrhu osiguravanja pravilnog funkcioniranja svjetala i službene komunikacije putem VHF radijske postaje na Ch 16 i Ch 71; tekuće održavanje uređaja i opreme u funkciji sigurnosti plovidbe i svjetioničarske službe, održavanje svjetioničarske zgrade, pomoćnih objekata i obližnjih objekata pomorske signalizacije, čišćenje i uređivanje svih objekata svjetionika, njega okoliša, evidentiranje radnih sati motora svjetioničarske brodice i DEA kao i potrošnje pogonskog goriva i maziva.

Budući lanternist morat će i pomagati radnicima drugih organizacijskih jedinica koji na svjetioniku obavljaju radove koje svjetioničar nije u mogućnosti samostalno izvesti.

Pored toga, tu je i administracija. Tako će svjetioničar voditi evidencije o boravku i smještaju turista sukladno danim uputama, vodit će Dnevnik događaja, Radio-dnevnik, Knjige obilazaka, Knjige protokola ulazne i izlazne službene pošte, Tehničkih-servisnih knjižica, izrada mjesečnog Izvješća o realizaciji radova koje sadrži i izvješće o radu svjetionika i obližnjih svjetala, primopredaju smjene na propisani obrazac Zapisnik o primopredaji te obavljanje i drugih poslova koji po svojoj naravi spadaju u poslove radnog mjesta.