Priopćenjem se oglasio Ivan Beljan prvi čovjek županijskog DHSS-a i potpredsjednik Županijske skupštine. Kako otkriva, DHSS više ne bi bio u koaliciji s HDZ-om i HSLS-om na nivou županije kada bi Županijska skupština usvojila, kao što je to Gradsko vijeće Grada Bjelovara, da se na aktualnom satu ne mogu postavljati pitanja za teme koje su na dnevnom redu iste sjednice. U priopćenju je napisao:

“Nedemokracija na našem lokalno-regionalnom nivou mogla bi prestići onu Kreše Beljaka pa možda i komunističke partije RH
Sve je to krenulo prije više od 5 godina u 5 koraka:

1.korak: Prvo je grad Bjelovar smanjio stupanj demokracije time što pitanje za aktualni sat više ne može biti tajan do same sjednice i ne može se prijaviti pitanje prije same sjednice. Mora ga se napisati i uručiti gradu dan ranije, kako pitanje upravu grada ne bi iznenadilo.

2.korak: Čim je to čuo tadašnji župan BBŽ-a Damir Bajs odmah je kopirao za županijsku skupštinu. Odgovor mu je bio ako to može Hrebak mogu i ja.

3.korak: Tadašnji župan Damir Bajs koristio je nekoliko sjednica termin aktualnog sata od 60 min. Zavlačio bi odgovore na pitanja kako bi potrošio što manje pitanja u 60 min. i tako završio aktualni sat, bez postavljenih svih pitanja.

4.korak: Usavršio je Damir Bajs aktualni sat sa svojim novim predsjednikom skupštine vojnikom Mariom Preskočilom. Na 8.skupštini u listopadu 2018.godine Mario Preskočil meni kao županijskom vijećniku zabranio je postaviti pitanje. Predsjednik je rekao da nije naglašeno da li pitanje postavljam županiji ili Aboriđinima, pa time mi ga zabranjuje postaviti. Tu smo se nadali da smo u demokraciji dotaknuli dno. No na žalost nismo…

5.korak: Prekjučer su Hrebak i Topalović „izbistrili“ aktualni sat da gradski vijećnici moraju imati samo tematska pitanja koja su u suprotnosti sa dnevnim redom. Naravno novi biser, kontra demokracije.

Pazite čuda najveći borac kontra ove odluke je onaj isti Damir Bajs još mu samo nedostaje njegov predsjednik Mario Preskočil da bi završili sadržaj dobrog crtanog romana Alana Forda. Naravno kad bi ovaj 5.korak antidemokracije predložio i Marko Marušić za županijsku skupštinu Demokratski HSS bi istovremeno izašao iz koalicije na nivou županije.Krešo Beljak je 30.srpnja 2020.godine izveo nedemokratske izbore za predsjednika u HSS-u, odgovor je bio brz izlaskom iz te bratije.
Odličan primjer demokratičnosti ima gradsko vijeće Čazme gdje postoji sloboda govora.

Demokratski HSS se drži onih starih narodnih poslovica:
– „Tko sa vragom tikve sadi do padne, od podne mu se o glavu razbiju.!“
– „Demokracija nema alternativu!“
– „Trpi, duraj pa ćeš u Raj!””