29. ožujka održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dubrava i od niza odluka koje su vijećnici usvojili izdvojili smo tri koje su možda i najvažnije za mještane općine.

Prva se odnosi na Usvajanje odluke o pružanju Javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dubrava.

– Cijena obavezne minimalne javne usluge je 81 kn s uključenim PDV-om. Postoji caka, a to je umanjenje cijene ako u izjavi koju će svi korisnici dobiti poštom izjave da posjeduju vlastiti komposter i da će kompostirati biootpad. U tom slučaju je cijena 51 kunu, kada se potpiše izjava koju će svi dobiti poštom. Valja naglasiti da je odvoz papira i plastike u plavim i žutim kantama je besplatan. Taj otpad odvozit će se jednom mjesečno. Miješani komunalni otpad odvozit će se tri puta mjesečno i cijena po jednom odvozu će se kretati od 8,00 do 10,00 kuna – pojasnio je viši referent za komunalno gospodarstvo, fondove, javnu nabavu i komunalno redarstvo Antonio Badrov i dodao kako će svaka kanta biti čipirana i po tome će se vidjeti koliko puta mjesečno će se prazniti.

Antonio Badrov

– Općina Dubrava sufinancirat će socijalne slučajeve sa 100 % dok će staračka domaćinstva, ona starija od 65 godina, sufinancirati sa 50%. Ta uredba bi trebala krenuti od 1. kolovoza, no možda i kasnije – kazao je Badrov.

Na sjednici je dana suglasnost općinskoj Komunalnoj tvrtki Dombra 1094 na opće uvjete obavljanja komunalne usluge pokopa pokojnika na grobljima na području Općine Dubrava. Direktor Dombre Ante Grizelj rekao je kako će ovih dana cjenik usluga biti dostupan na web stranici Općine no već se znaju okvirne cijene pokopa i grobnih mjesta.

Ante Grizelj

– Uglavnom držat ćemo se cijena kolega iz branše, tako da će najjeftiniji ukop s najjeftinijom grobnom opremom iznosit će 5.400,00 kn, a cijena grobnog mjesta ovisno radi li se o jednostrukom i dvostrukom povećana je za otprilike 15%.  Cijena je podignuta iz razloga što se već dugi niz godina nije mijenjala. Svjesni smo promjena cijena na tržištu svih materijala i goriva, kao i cijene rada tako da će cijena jednostrukog grobnog mjesta biti 7.500,00 kn, a dvostrukog 9.700,00 kuna – rekao je Grizelj i dodao kako je riječ o cijeni s izradom betonskog okvira.

Bilo je i veselijih odluka, osobito ona o obabiru najpovoljnije ponude za najam šatora i dodatne opreme za potrebe obilježavanja Dana Općine Dubrava.

– Volio bih napomenuti da za Dan Općine u petak 2. lipnja nastupa Jole, 3. lipnja u subotu Mejaši i u nedjelju 4. lipnja Ledina. Tu će biti i puno kulturno umjetničkog programa, bit će prvi put organizirana i biciklijada, bit će još nekih dodatnih sadržaja, a od 1. travnja krećemo u „klepanje“ programa – najavio je Antonio Badrov.