Benzin i dizelsko gorivo skladište se u strogo namjenskim spremnicima, označenima prema važećim propisima Republike Hrvatske. Skladištenje u neadekvatnim spremnicima, osim ugroze za zdravlje i živote ljudi, može dovesti i do degradacije kvalitete te problema prilikom primjene takvog goriva. Ako se gorivo skladišti u namjenskim spremnicima, koji imaju mogućnost održavanja i dreniranja, preporuka je da se benzin čuva do dvije godine, dok se dizelsko gorivo može čuvati do šest mjeseci. U spremnicima može doći do kondenzacije vode uslijed velikih razlika u temperaturi okoliša, kao i do razvoja mikrobiološkog onečišćenja, piše HAK.

Čuvanje goriva u neadekvatnim uvjetima može ga pokvariti, a dizelsko gorivo je izloženije. Gorivo se inače čuva u namjenskim spremnicima, a samo možemo pretpostaviti koliko mu se skraćuje rok kada ga čuvate kao i većina građana u neadekvatnim spremnicima.

Rok za držanje goriva u kanistrima je tek nekoliko mjeseci. Neki ugljikovodici iz goriva ispare, a neki reagiraju s kisikom iz zraka – što, možete pretpostaviti, nije dobro…

Na kraju vam možemo jedino savjetovati da ne gomilate zalihe goriva u svojim garažama, jer sama kvaliteta istog s vremenom propada, a vaša garaža je bespotrebno popunjena lako zapaljivim materijalom.