U jednoj Facebook grupi danas je postavljena zanimljiva fotografija koja je snimljena na izlazu iz Grada Bjelovara. Ono što je zanimalo onoga tko je snimio fotografiju je, koja će biti svrha ove građevine?

Članovi grupe dali su niz zanimljivih i duhovitih odgovora o čemu se radi. Tako im je palo na pamet da će to biti nadvožnjak, most, WC, bunker, Covid centar, osmatračnica prema istoku, naplatna kućica, mjesto za prodavanje ulaznica za terme u Korenovu, mjesto za protuzračnu obranu, pušiona za sušenje mesa…
O kakvoj se točno građevini radi koja je smještena skoro uz samu cestu koja je dosta prometna provjerio je Dražen Kocijan Kocka.

Kako je dobio informaciju radi se o šahtama za kanalizaciju, ali budući da ih izvođači radova ne mogu drugačije napraviti grade ih na ovakav način, pa će ih poslije samo položiti u zemlju.

Foto: Dražen Kocijan