Krajem veljače 2022. godine u HZZ PU Bjelovar registrirane su 3.672 nezaposlene osobe. U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih veći je za 1,7 % ili 61 osobu, a u odnosu na veljaču 2021. manji je za 20,7 % ili 961 osobu.

Udio nezaposlenih na području Bjelovarsko-bilogorske županije u nezaposlenosti Republike Hrvatske u veljači 2022. godine je 2,8 %.

Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem veljače 2022. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar 1.764, zatim u Ispostavi Daruvar 717 , Ispostavi Garešnica 518, Ispostavi Grubišno Polje 353 te Ispostavi Čazma 320 osoba.

U veljači 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost povećana u  Ispostavi Bjelovar za 25 osoba , te u Ispostavi Čazma za 21, u Ispostavi Garešnica za 21 te u Ispostavi Grubišno Polje za 15 osoba dok je u Ispostavi Daruvar smanjena za 21 osobu.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 455 osoba , zatim u Ispostavi Garešnica za 163, u Ispostavi Daruvar za 140, u Ispostavi Grubišno Polje za 132 te u Ispostavi Čazma za 71 osobu.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom veljače 2022. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 382 osobe. Od toga je zaposlena 271 osoba i to: 262 na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 9 na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar 153, a zatim iz Ispostave Daruvar 49 , Ispostave Garešnica 29, Ispostave Grubišno Polje 13 te Ispostave Čazma 18 osoba.

Istodobno je u veljači 2022. godine 111 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom veljače 2022. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 443 osobe ili 45 osoba više nego u veljači 2021. godine, ali 18 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec, i to: 315 osoba izravno iz radnog odnosa, 123 iz neaktivnosti te 5 osoba iz redovitog školovanja.

Najviše novoprijavljenih osoba bilo je u Ispostavi Bjelovar 255, Ispostavi Garešnica 56 , Ispostavi Čazma 53 , Ispostavi Daruvar 44, a najmanje u Ispostavi Grubišno Polje 40.