Foto/Bjelovar Live

Načelnik Općine Nova Rača Darko Knežić uputio je poziv svim mještanima općine koji su u mogućnosti  pružiti smještaj izbjeglicama iz Ukrajine da se jave u Općinu Nova Rača kako bi se evidentirali mogući smještajni kapaciteti.

Oni koji žele prihvatiti izbjeglice ili im pružiti smještaj mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Nova Rača ili telefonom na broj 043/886-101 ili na mail: cznovaraca@gmail.com.

“Općina Nova Rača predložila je nadležnom Stožeru Civilne zaštite smještajne kapacitete u nekoliko Društvenih domova na području općine, ali budući da ne znamo koliki broj izbjeglica možemo očekivati i dali će ponuđeni smještajni kapaciteti biti dovoljni molimo mještane da se uključe u akciju pomoći”, stoji u pozivu načelnika Knežića.