Novi podaci popisa stanovništva iz 2021. godine otkrivaju da je Hrvatska zemlja žena koje prednjače u svim županijama, a otkriva i kako stojimo po dobnoj strukturi. Osim što imamo najviše žena, odnosno 2.013.963 ženskih prema 1.874.566 muških stanovnika, imamo najviše građana životne dobi od 60 do 64 godine.

Prema Popisu u Bjelovarsko bilogorskoj županiji živi 52 350 žena i 49 495 muškaraca. Podatak da živi više žena u županiji je istovjetan kao u svim županijama.

Prema podacima i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji rađa se više muške djece. Tako podaci između dva Popisa (2011. i 2021. godine), pokazuju da u županiji dječaka starosti od 0 do 9 godina ima 4 906, dok je u istom dobnom rasponu 4 498 djevojčica.

Ono što se stalno govori i što ni nije neka novost, u Hrvatskoj pa i u našoj županiji je da žene poprilično dulje žive. Sve do 55. godine života u svim je dobnim skupinama više muškaraca nego žena, a onda polako dolazi do obrata, da bi u najstarijoj dobnoj skupini, onoj od 85 godina i više, bilo tek 664 muškaraca, a premoćno više žena, njih čak 1738.

Popis stanovništva je pokazao i da je u Hrvatskoj stanovništvo razmjerno staro, a tako je i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Najviše stanovnika imamo u starosnoj dobi od 60 do 64 godine života. Po ovom podatku županija je slična ostalim županijama, uz iznimke u tri obalne županije gdje je stanovništvo još starije, pa Primorsko-goranska, Zadarska i Šibensko-kninska županija imaju najviše stanovnika u dobi od 65 do 69 godina, dok u Zagrebačkoj županiji najviše živi onih u dobi od 40 do 44 godine.